top of page

PRORASO GIFT CARD - כרטיס מתנה

‏150 ₪

ברכישת כרטיס מתנה אין צורך להתלבט, הבחירה עוברת לידיים של מקבל המתנה. בחרו את סכום המתנה, כתבו ברכה, עברו לביצוע התשלום ומייל עם כרטיס המתנה ישלח ישירות למקבל המתנה....
ברכישת כרטיס מתנה אין צורך להתלבט, הבחירה עוברת לידיים של מקבל המתנה. בחרו את סכום המתנה, כתבו ברכה, עברו לביצוע התשלום ומייל עם כרטיס המתנה ישלח ישירות למקבל המתנה.

‏150 ₪
‏250 ₪
‏350 ₪
‏450 ₪
bottom of page